fenix-heading

MurAelli

art/deco

Česky:

Od maličkostí a body artu až po velké obrazy a dekorace.

Odjakživa mě fascinovaly různé výtvarné techniky a ruční výroba. Takže jsem se jednu po druhé začala učit a sbírat je do svého balíčku dovedností. V kombinaci s mou silnou představivostí a schopností nacítit prostor či potřeby dalších lidí ráda vytvářím různá umělecká díla a dekorace pro konkrétní účely. Přičemž se nebojím kombinovat různé techniky, materiály a druhy malby. Takže ráda pracuji na různých projektech a zakázkách. Ať už sama (MurAelli) nebo ve spolupráci s mým mužem či dalšími kolegy. (Kashmir studio, 5-MeO-TAR, WizArts, atd.)

Na Fenix festivalu se podílím již na příprávách v průběhu roku spolu s dalšími členy našeho audiovizuálního štábu. A na místě festivalu se pak starám s šerifem o přípravnou výtvarnou dílnu a její vybavení a spolu s týmem pomocníků i o výrobu nových dekorací, opravu starších děl a jejich rozmísťování po areálu. Na každém ročníku je mi ctí také domalovat hlavu sochy fénixe, který pak rituálně shoří při ceremonii. A pokud se zadaří, tak mám pro letošní rok připravená nějaká nová překvapení.


English:

From little things and body art to large paintings and decorations.

I have always been fascinated by various art techniques and hand-crafting. So I started learning one by one and collecting them into my set of skills. Combined with my strong imagination and ability to sense space or other people’s needs, I like to create different works of art and decorations for specific purposes. At the same time, I am not afraid to combine different techniques, materials and types of painting. So, I like to work on different projects and orders. Whether alone (MurAelli) or in collaboration with my husband or other colleagues. (Kashmir studio, 5-MeO-TAR, WizArts, etc.)

At Fenix festival, I already participate in preparations during the year, together with other members of our audiovisual crew. At the festival site I take care of the preparatory art workshop and its equipment with the sheriff and, together with a volunteer team, I also take care of the production of new decorations, the repair of older works and their distribution around the area. Each year, I also have the honor of painting the head of the phoenix statue, which is then ritually burned during the ceremony. And if all goes well, I have some new surprises in store for this year.

~

MurAelli

art/deco

Česky:

Od maličkostí a body artu až po velké obrazy a dekorace.

Odjakživa mě fascinovaly různé výtvarné techniky a ruční výroba. Takže jsem se jednu po druhé začala učit a sbírat je do svého balíčku dovedností. V kombinaci s mou silnou představivostí a schopností nacítit prostor či potřeby dalších lidí ráda vytvářím různá umělecká díla a dekorace pro konkrétní účely. Přičemž se nebojím kombinovat různé techniky, materiály a druhy malby. Takže ráda pracuji na různých projektech a zakázkách. Ať už sama (MurAelli) nebo ve spolupráci s mým mužem či dalšími kolegy. (Kashmir studio, 5-MeO-TAR, WizArts, atd.)

Na Fenix festivalu se podílím již na příprávách v průběhu roku spolu s dalšími členy našeho audiovizuálního štábu. A na místě festivalu se pak starám s šerifem o přípravnou výtvarnou dílnu a její vybavení a spolu s týmem pomocníků i o výrobu nových dekorací, opravu starších děl a jejich rozmísťování po areálu. Na každém ročníku je mi ctí také domalovat hlavu sochy fénixe, který pak rituálně shoří při ceremonii. A pokud se zadaří, tak mám pro letošní rok připravená nějaká nová překvapení.


English:

From little things and body art to large paintings and decorations.

I have always been fascinated by various art techniques and hand-crafting. So I started learning one by one and collecting them into my set of skills. Combined with my strong imagination and ability to sense space or other people’s needs, I like to create different works of art and decorations for specific purposes. At the same time, I am not afraid to combine different techniques, materials and types of painting. So, I like to work on different projects and orders. Whether alone (MurAelli) or in collaboration with my husband or other colleagues. (Kashmir studio, 5-MeO-TAR, WizArts, etc.)

At Fenix festival, I already participate in preparations during the year, together with other members of our audiovisual crew. At the festival site I take care of the preparatory art workshop and its equipment with the sheriff and, together with a volunteer team, I also take care of the production of new decorations, the repair of older works and their distribution around the area. Each year, I also have the honor of painting the head of the phoenix statue, which is then ritually burned during the ceremony. And if all goes well, I have some new surprises in store for this year.